KULLANIM KOŞULLARI & KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Hascevher web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu siteyi kullanmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.

 
1.1. Bu sitenin sahibi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:151 / 2 Kahramanmaraş / Türkiye adresinde ikamet eden.Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. (Aşağıda kısaca Hascevher olarak anılacaktır.)

1.2. Her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Hacevher'e ait olan işbu siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. shop.hascevher.com.tr web sitesi (aşağıda kısaca “site” olarak anılacaktır) üzerinde Hascevher, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu, formları, içeriği ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. Bu sitede sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu kullanım koşulları içinde belirtilen maddeleri Hascevher dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak sitede yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Hascevher tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.4. 
Hascevher hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Kullanıcı Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır. 


2. TANIMLAR 


2.1. SİTE :
 Hascevher tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi. 


2.2. KULLANICI :
 Hascevher web sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 


2.3. LİNK :
  Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı. 


2.4. İÇERİK : Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan
her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 

2.5. KULLANICI SÖZLEŞMESİ :
 Sitenin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle Hascevher arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme. 3. HİZMETLERİN KAPSAMI
 


3.1.
 Hascevher, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir. 


3.2. 
Site bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, kullanıcının Hascevher tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. Hascevher, bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir. 4. GENEL HÜKÜMLER


4.1.
 Hascevher, site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir. 


4.2. 
Hascevher’ in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ile eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her kullanıcı, Hascevher ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Hascevher’ e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Hascevher’ e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Hascevher’ in izni olmadan site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hascevher ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 


4.3.
 Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Hascevher’in işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Hascevher çalışanlarının ve yöneticilerinin, Hascevher yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Hascevher, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 


4.4.
 Kullanıcılar, siteyi kullanarak, Hascevher’in, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcıların işbu "Site Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hascevher'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 


4.5.
 Kullanıcılar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Hascevher, kullanıcılar tarafından iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 


4.6.
 Kullanıcılar, site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Hascevher'in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 


4.7.
 Kullanıcılar, Hascevher'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Hascevher tarafından yapılabilir. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Hascevher tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. 


4.8.
 Site üzerinden, Hascevher'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hascevher'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 


4.9.
 Hascevher, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanıcı Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Hascevher aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 


5.1.
 Bu site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hascevher’in “telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Hascevher'e ait ve/veya Hascevher tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Kullanıcılar, site hizmetlerini, site bilgilerini ve Hascevher’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Hascevher’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde Hascevher tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Hascevher’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 


5.2. 
İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde Hascevher tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Hascevher; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
 

Hascevher, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 


7. MÜCBİR SEBEPLER
 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hascevher işbu "Site Kullanım Koşulları", “Gizlilik Politikası” ve "Kullanıcı Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hascevher açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hascevher'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Hascevher’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
 

İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 
İşbu "Site Kullanım Koşulları" Hascevher tarafından site içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Hascevher, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz;

Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş(“HASCEVHER”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1-Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (tüketici-müşteri-şirket ortağı-işçi-çalışan vb)  ilişkin her türlü bilgi ”yi ifade etmektedir. Bu kapsamda kişisel veri dediğimizde ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, ıp adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, videosu, genetik bilgileri, adli sicil bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.

2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

Tüm birimlerimiz tarafından, tedarikçilerimizden, iş ortaklarımızdan, danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’dir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş tarafından, hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Veri İşlemek; verilerin “elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu anlamda kişisel verileriniz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız nezdindeki görevlilerce, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları ve tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4.1. Müşteri Verileri:

Müşterilerimizin kişisel verilerinin alınması konusunda başta şirketimizin faaliyet gösterdiği metal sanayi ve ticaret sektörünü regüle eden özel kanunlar olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekte, saklamakta ve imha etmektedirBu çerçevede, Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel veriler işlenirken, saklanırken ve imha edilirken KVKK’ da yer alan belirli ilkelere tam uyum sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Bu ilke uyarıncaHas cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. KVKK, Anayasa ve diğer mevzuatlara uygun, dürüstlük kurallarını uygulayarak kişisel verileri işleme, saklama ve imha etme görevini yerine getirmektedir.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Şirketimiz veri sahiplerine gerçek ve güncel bilgileri en kısa sürede iletmekte, güvenilirliği üst seviyede tutmaktadır.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Has cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.’ nin izlediği yöntem KVKK ve ilgili mevzuatların izin verdiği sınır çerçevesinde açık ve belirli meşru amaçlarla verilerin işlenmesidir.

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kişisel verilerin işlenmesinde; Has cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. bulunduğu sektörün sınırının dışına çıkmamış, Has cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.’ nin işlev ve amacıyla elverişli olan gerekli bilgilere ulaşmak asıl ve tek olup, ihtiyaç duyulmayan bilgileri işlemekten kaçınılmıştır.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen süreler boyunca saklı tutulup bu sürelerin sonunda veriler silinmektedir. Bunun yanında bu kişisel veriler işlendikleri amacın konusu kalmayınca ve bu amaç için gerekli olan süre bitiminde şirket veri depolarından silinmekte gelecekte ihtiyaç duyulur diyerekten saklanmamaktadır.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ancak KVKK gereğince kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d) Veri sorumlusu sıfatıyla Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

4.2. Ziyaretçi Verileri:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve suç işlenmesinin önlenmesi kapsamında resmi merciler tarafından kamera kaydı alınması yönünde düzenleyici işlemler yapılabilmektedir. Bu kapsamda güvenlik amacıyla şirketlerimizde kamera kaydı alınmakta ve şirketlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri kaydedilmektedir. Bu kapsamda Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla HASCEVHER tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç güvenlik amaçlarıyla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır.

5-Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri:

>  Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

>  Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

>  Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmektedir.

6-“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi” Yükümlülüğü

>  Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

>  (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

>  Bu maddeye aykırı olarak, kişisel verileri, silmeyen veya anonim hale getirmeyenler türk ceza kanunu’nun 138. maddesine göre cezalandırılır.

7. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Mağazalarımız, web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile yukarıda açıklanan rızanız kapsamında paylaşabilecektir.

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hascevher.com.tr internet adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta içeriği suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’ne daha önce bildirilen ve Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’ne iletmeniz durumunda Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

9- Ticari Elektronik İleti İzniniz

HASCEVHER tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle, HASCEVHER web sitelerinde (internet ve/veya mobil versiyonlarına) veya mağazalarda üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri ve akdi-kanuni hususlarda bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz HASCEVHERAŞ’ye tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, öte yandan, (üyeliğim varsa) istediğim her zaman Sitenizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihlerimi değiştirebileceğimi (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşme ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onay veriyorum.


HASCEVHER METAL SAN. VE TİC. A.ŞVERİ SORUMLUSU

Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde, No:151 PK:46000
Kahramanmaraş / TÜRKİYE

Telefon: +90 (344) 257 95 70

Faks: +90 (344) 257 95 64

E-mail: info@hascevher.com.tr